Schriftstudies.tk


Zoeken naar: "achitofel"
7 files found.
Details 4035 - 6023 en 6026 AM

files/schriftstudies//09 Gematriastudies/37_Details 4035 - 6023 en 6026 AM.htm - 08 March 2022

...niet gereed stond of deed naar diens wil, zal veel geslagen worden.   naderhand pleegde absalom - met de hulp van de verraderlijke achitofel - een coup om zijn vader david te onttronen. bijgevolg werden die twee tezamen een voorafbeelding van de antichristelijke eindtijdmacht, de...

07

files/schriftstudies//07_Openbaring/OPB07.htm - 08 March 2022

...een aanduiding van een uitgekozen aantal.   wellicht dat er hier zelfs sprake is van een oudtestamentische relatie. toen achitofel, een voorafbeelding van de antichrist, de zoon der vernietiging (ps 55:12-14; jh 17:12; 2 th 2:3),  met het duivelse plan kwam om de...

Genesis 45

files/schriftstudies//09 Gematriastudies/25_Genesis 45.htm - 08 March 2022

...voor farao en tot heer over zijn gehele huis en tot heerser over het gehele land egypte.   ook 2sm 16:23 >> en de raad van achitofel, waarmee hij in die dagen raad gaf, was net als wanneer een man naar het woord van god vroeg. zo was al de raad van achitofel, zowel voor...

Jesaja 65 en 66

files/schriftstudies//09 Gematriastudies/43_Jesaja 65 en 66.htm - 08 March 2022

...met hen.    verschillende interessante schriftplaatsen hebben eveneens gw 1934. zie 2sm 16:20 ≥ absalom en achitofel. gw 1934 is ook die van hn 8:8; filippus die in samaria het evangelie verkondigde; goddelijk ondersteund door het verrichten van...

Daniel

files/schriftstudies//09 Gematriastudies/16_Daniel.htm - 08 March 2022

...zend mijn volk heen, opdat zij mij dienen.    2sm 16:16 >> in zijn pogingen absalom te misleiden en de raad van de verrader achitofel te verijdelen, ging husai aldus te werk: nu gebeurde het dat zodra husai, de arkiet, davids metgezel, bij absalom kwam, husai voorts tot...

David telt het volk

files/schriftstudies//08_Afzonderlijke onderwerpen/22_David telt het volk.htm - 08 March 2022

...aangestelde koning in het theocratische rijk israël vallen en sloten zich bij absalom aan. zou jahweh niet hebben ingegrepen door de raad van achitofel te verijdelen, dan zou david zeker ter dood zijn gebracht. interessant is om te zien hoe, voordat de beslissende veldslag plaats...

Eerste Brief van Petrus

files/schriftstudies//03 De Joods-christelijke geschriften/05_Eerste Brief van Petrus.htm - 06 October 2022

...citeert uit psalm 55, één van de vele psalmen waarin profetisch de antimasjiach verschijnt, aldaar in de persoon van de verrader achitofel, één van zijn prototypen: o, niet dat de vijand mij hoont - dat wist ik wellicht te verduren - niet dat mij mijn hater kleineert - hem wist ik...


1