Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Diverse gematria combinaties

1 Koningen 9 en het jaar 70

 

1Kn 9:7

Dan zal ik Israël stellig afsnijden van de oppervlakte van de aardbodem die ik hun gegeven heb en het Huis dat ik voor mijn naam geheiligd heb, zal ik van voor mijn aangezicht wegwerpen,

8132

1Kn 9:8

En dit Huis zelf zal tot puinhopen worden. Iedereen die er voorbijgaat, zal star zijn van ontzetting en zal stellig fluiten en zeggen: Waarom heeft YHWH zo met dit land en dit Huis gedaan?  

 

De Eerste tempel trof dit lot in 587 v.Chr. (4004 minus 587 = 3417 AM) en de Tweede in 70 AD (4073 AM). Dus precies ook de GW van dit vers (4073).

Daarmee lijkt de aanname van 4004 v.Chr., overeenkomend met het eerste jaar van de Anno Mundi tijdrekening, bevestigd te worden. Want 4004 + 70 = 4074; evenwel minus 1 (dus 4073), omdat er geen jaar nul is.

 

4073

 

GW 12205 ≈≈ Op 17:5 >> En op haar voorhoofd een naam geschreven, een mysterie: Babylon de Grote, de Moeder der hoeren en van de gruwelen der aarde.

 

Dit onthult dat Israël na de verwerping van haar ware Masjiach Yeshua in de Eerste eeuw volkomen slachtoffer werd van het wereldrijk Babel, het demonenhol van afgodische religie >>

 

In de Eindtijd zal de volgende roep uitgaan; met name bestemd voor het Joodse Overblijfsel:

Ze viel, Babylon de Grote viel, en zij werd een woonplaats van demonen en een hol van elke onreine geest en een hol van elke onreine en verafschuwde vogel, omdat vanwege de toornwijn van haar hoererij alle Heidenvolken zijn gevallen, en de koningen der aarde bedreven ontucht met haar, en de kooplieden der aarde werden rijk uit de kracht van haar lichtzinnige daden. En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggend: Komt uit, mijn volk, uit haar; opdat jullie niet mede deelhebben aan haar zonden en uit haar plagen niet ontvangen.