Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Onrein voedsel volgens Torah

Onrein voedsel volgens Torah

 

Lv 11:2

Spreekt tot de zonen van Israël en zegt: Dit is het levende schepsel dat jullie mogen eten van alle viervoetige dieren die op de aarde zijn: 

3555

Lv 11:3

Elk schepsel onder de viervoetige dieren dat gespleten hoeven heeft en waarvan de hoeven een volledige kloof vertonen en dat herkauwt, dat mogen jullie eten.

4846

Lv 11:4

Alleen de volgende mogen jullie niet eten onder de herkauwers en de spleethoevigen: de kameel, want die herkauwt wel maar heeft geen gespleten hoeven. Hij is voor jullie onrein.

4005

 

GW 12406 ≈≈ Mt 26:3 >> Toen kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk bijeen op de binnenplaats van de hogepriester, die Kajafas heette.

 

Zij beraadslaagden om een listig plan te bedenken teneinde Yeshua te kunnen doden.

 

Lv 11:5

Ook de klipdas, want die herkauwt wel maar heeft geen gespleten hoeven. Hij is voor jullie onrein.  

2131

Lv 11:6

Ook de haas, want die herkauwt wel maar heeft geen gespleten hoeven. Hij is voor jullie onrein.

2754

Lv 11:7

Ook het zwijn, want het heeft wel gespleten hoeven en de hoeven vertonen wel een volledige kloof, maar het herkauwt niet. Het is voor jullie onrein.

3247

 

GW 8346 ≈≈ Lk 23:56 >> Na hun terugkeer nu bereidden zij specerijen en welriekende oliën. En op de sabbat rustten zij uiteraard naar het gebod.

 

Ef 1:6 >> Tot lof der heerlijkheid van zijn liefderijke gunst, waarmee Hij ons in de Geliefde heeft begunstigd.

 

Lv 11:7

Ook het zwijn, want het heeft wel gespleten hoeven en de hoeven vertonen wel een volledige kloof, maar het herkauwt niet. Het is voor jullie onrein.

3247

Lv 11:8

Van hun vlees mogen jullie niet eten, en hun dode lichaam mogen jullie niet aanraken. Ze zijn voor jullie onrein.

2345

 

GW 5592 ≈≈ 1Ko 14:17 >> Jij spreekt weliswaar een voortreffelijk dankgebed uit, maar de ander wordt niet opgebouwd.