Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Interessante GW-combinaties

Diverse GW-combinaties

 

Nm 21:8

YHWH zei nu tot Mozes: Maak je een vurige slang en bevestig die aan een signaalmast. En het moet geschieden dat wanneer iemand gebeten is, dan moet hij ernaar kijken en aldus in leven blijven.  

3737

Nm 21:9

Mozes maakte terstond een koperen slang en bevestigde die aan de signaalmast; en het gebeurde inderdaad dat indien een slang een man had gebeten en deze zijn blik op de koperen slang richtte, dan bleef hij in leven.

5149

 

GW 8886 ≈≈ 1Ko 4:4 >> Want ik ben mij van niets bewust, maar daarin ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij onderzoekt is de Heer.

Oordeelt daarom niets voor de bestemde tijd, tot de Heer komt die zowel de verborgen dingen der duisternis aan het licht zal brengen alsook de raadslagen der harten openbaar zal maken, en dan zal aan ieder de lof van God geworden.

 

Yeshua’s toepassing in zijn gesprek met Nicodemus >>

 

Jh 3:14

En zoals Mozes in de wildernis de slang omhoog hief, evenzo moet de Mensenzoon omhoog geheven worden,           

13797

Jh 3:15

opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven mag hebben.

 

Sinds Yeshua’s komst in de wereld is dit de verzekering geworden voor allen die het vertrouwen koesteren dat op grond van zijn zondeverzoenend offer er eeuwige vooruitzichten zijn.

 

1Kr 28:8 – eveneens met GW 6381 – laat ons daarentegen zien welke belofte koning David destijds aan Israël voorhield wanneer zij op YHWH God vertrouwden >> Nu dan, ten aanschouwen van heel Israël, YHWH’s gemeente, en ten aanhoren van onze God: Onderhoudt en doorvorst alle geboden van YHWH, jullie God, opdat jullie het goede land mogen bezitten en het voor altijd als een erfenis op jullie zonen, ná jullie, kunnen overdragen.

 

6381

 

 

En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn Zoon, de geliefde, hoort naar hem.

 

 Het gebeuren dat plaats vond bij de Transfiguratie; een voorglimp van de paroesie (2Pt 1:16-18)

 

Mr 9:7

(en aan jullie die verdrukt worden verlichting met ons) bij de openbaring van onze Heer Yeshua vanaf [de] hemel met zijn krachtige engelen.

 

 Beide vv hebben GW 12103.

 

 

2Th 1:7

 

 

2Kr 20:31

En Josafat bleef over Juda regeren. Vijfendertig jaar oud was hij toen hij begon te regeren, en hij heeft vijfentwintig jaar lang te Jeruzalem geregeerd. En de naam van zijn moeder was Azuba, de dochter van Silhi

5431

2Kr 20:32

En hij bleef de weg van zijn vader Asa bewandelen, en hij week daar niet van af, door te doen wat recht was in YHWHs ogen.

2294

2Kr 20:33

Alleen verdwenen de hoge plaatsen niet; en het volk zelf had zijn hart nog niet bereid voor de God van hun voorvaders.

1702

 

GW 9427 ≈≈ Mr 11:10 op Palmzondag >> Gezegend is het komende koninkrijk van onze vader David! Red toch in de hoogste hoogten!

 

En ook Lk 21:27 >> En dan zullen zij de Mensenzoon zien, komend in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid.