Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Deuteronomium 16 en Daniël 9

Deuteronomium 16 en Daniël 9

 

Dt 16:9

Zeven weken moet je tellen. Van het ogenblik af dat de sikkel voor het eerst in het staande koren wordt geslagen, moet je zeven weken beginnen te tellen.  

4680

Dt 16:10

Dan moet je het wekenfeest vieren voor YHWH, je God, naar de vrijwillige gave van je hand die jij zult geven, naarmate YHWH, je God, je mocht zegenen.

 

Interessant is dat GW 4903 in verband kan worden gebracht met de nieuwe situatie die voor Israël ontstaat ná het wegnemen van Yeshua’s Gemeentelichaam; t.w.:

 

Js 41:9 >> Maar jij, Israël, bent mijn knecht; jij, Jakob, die ik verkozen heb, het zaad van mijn vriend Abraham; (9)  jij, die ik gegrepen heb van de uiteinden der aarde, en jij, die ik geroepen heb zelfs uit haar afgelegen streken. En daarom heb ik tot je gezegd: Jij bent mijn knecht; ik heb je verkozen, en ik heb je niet verworpen.

 

Ez 33:7 >> Wat nu jou betreft, mensenzoon, tot een wachter heb ik je gemaakt voor het Huis van Israël, en uit mijn mond moet je een woord horen en hen namens mij waarschuwen.

 

4903

 

GW 9583 ≈≈ Jh 4:46 >> Zo kwam hij weer te Kana in Galilea, waar hij het water in wijn had veranderd. Nu was er een zekere dienaar van de koning, wiens zoon in Kapernaüm ziek was.

 

En ook Op 22:15; Een profetische tekst die suggereert dat de Gemeente is opgenomen en zich als de Bruid in het hemelse Nieuwe Jeruzalem bevindt, van waaruit het levenswater naar de mensheid op aarde stroomt >> Buiten zijn de honden en de spiritisten en de hoereerders en de moordenaars en de afgodendienaren en een ieder die de leugen liefheeft en doet.

 

Dt 16:11

En je moet je verheugen voor het aangezicht van YHWH, je God, jij en je zoon en je dochter en je slaaf en je slavin en de Leviet die binnen je poorten is en de inwonende vreemdeling en de vaderloze jongen en de weduwe die in je midden zijn, op de plaats die YHWH. je God, zal uitkiezen om er zijn naam te doen verblijven.

 

Ook Hb 3:7  [en ook hier is de Gemeente opgenomen] >> Daarom, zoals de heilige geest zegt: Heden, als jullie zijn stem horen.

7387

 

 

Dt 16:12

En je moet eraan denken dat jij slaaf werd in Egypte, en je moet deze voorschriften onderhouden en volbrengen.

 

Ook Jr 31:27 >> Zie! Er komen dagen, luidt het woord van YHWH, en ik zal stellig het Huis van Israël en het Huis van Juda bezaaien met het zaad van mensen en met het zaad van huisdieren.

3883

 

 

Daniël 9

 

Dn 9:22

Vervolgens verleende hij mij verstand en sprak met mij en zei: Daniël, nu ben ik uitgegaan om je inzicht met verstand te verlenen.

 

2230

Dn 9:23

Bij het begin van je smekingen is er een woord uitgegaan, en ikzelf ben gekomen om verslag uit te brengen, want je bent zeer begeerd. Geef dus acht op de zaak en heb verstand met betrekking tot het gezicht.

 

3710

Dn 9:24

Zeventig weken zijn vastgesteld over jouw volk en over jouw heilige stad, om de overtreding te doen eindigen en aan zonde een eind te maken en verzoening te doen voor dwaling en om voor onbepaalde tijden rechtvaardigheid in te voeren en een zegel te drukken op visioen en profeet, en om het Heilige der Heiligen te zalven.

 

6572

 

GW 12512 ≈≈ Mt 26:13 >> Voorwaar, ik zeg jullie: Overal waar dit Evangelie in de gehele wereld wordt gepredikt, zal tevens ter gedachtenis aan deze vrouw worden verteld wat zij heeft gedaan.