Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Gog en het land Magog

Gog en het land Magog

 

Ez 38:1

En het woord van YHWH bleef tot mij komen, en luidde:          

575

Ez 38:2

Mensenzoon, richt je aangezicht tegen Gog, het land Magog, het opperhoofd van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.

2838

Ez 38:3

En zeg: Dit heeft de Heer YHWH gezegd: Zie, ik stel me tegen jou, Gog, gij opperhoofd van Mesech en Tubal

2852

Ez 38:4

En ik zal je omwenden, haken in je kaken slaan en je met heel je krijgsmacht uitvoeren, paarden en ruiters, allen prachtig gekleed, een grote menigte, met groot schild en beukelaar, allen vertrouwd met het zwaard;

 

Dt 28:68 heeft ook GW 6675 >> En YHWH zal je op schepen naar Egypte terugbrengen, langs de weg waarvan ik tot je heb gezegd: Gij zult die nooit meer zien, en daar zullen jullie je als slaven en dienstmaagden aan je vijanden moeten verkopen,  maar er zal geen koper zijn.

 

6675

 

GW 12940 ≈≈ 1Ko 9:9 >> Want in de wet van Mozes staat geschreven: Gij zult een dorsende os niet muilbanden. Bekommert God zich soms om de ossen? 10  Of zegt hij [dit] vooral terwille van ons?  Het werd immers terwille van ons geschreven, omdat wie ploegt in hoop behoort te ploegen, en wie dorst in de hoop er deel aan te krijgen.

 

Ez 38:9

En gij zult zeer zeker optrekken. Gelijk een onweer zult gij aankomen. Gelijk wolken om het land te bedekken zult gij worden, gij en al je krijgsbenden en vele volken met je.   

4094

Ez 38:10

Dit heeft de Heer YHWH gezegd: En het moet op die dag geschieden dat er dingen in je hart zullen opkomen en gij zult een schadelijk plan bedenken;

2725

Ez 38:11

en gij moet zeggen: Ik zal optrekken tegen het land van het open plattelandsgebied. Ik zal komen over degenen die rust genieten, die in zekerheid wonen, allen wonend zonder muur, en zij hebben zelfs geen grendels en deuren.

4108

 

GW 10927 ≈≈ Lk 1:11 >> Hem verscheen een engel van de Heer, staande aan de rechterkant van het reukofferaltaar.

 

En 1Ko 15:9 >> Want ik ben de geringste der apostelen; ik ben niet waard een apostel genoemd te worden, aangezien ik de gemeente vervolgde.

 

Alsook Ks 3:1 >> Indien jullie tezamen met de Messias werden opgewekt, zoekt dan de dingen boven, waar de Messias is, gezeten aan Gods rechterhand.  

 

Ez 38:11

En gij moet zeggen: Ik zal optrekken tegen het land van het open plattelandsgebied. Ik zal komen over degenen die rust genieten, die in zekerheid wonen, allen wonend zonder muur, en zij hebben zelfs geen grendels en deuren.

4108

Ez 38:12

Het zal zijn om een grote buit te behalen en veel te plunderen, ten einde je hand te doen terugkeren over opnieuw bewoonde verwoeste plaatsen en tegen een volk dat uit de Heidenvolken vergaderd is, dat vermogen en bezit vergaart, die op de navel der aarde wonen.

4807

 

GW 8915 ≈≈ Hn 15:33 >> Nadat zij daar dan enige tijd hadden doorgebracht, lieten de broeders hen in vrede gaan naar degenen die hen hadden uitgezonden.

 

Ez 38:11

En gij moet zeggen: Ik zal optrekken tegen het land van het open plattelandsgebied. Ik zal komen over degenen die rust genieten, die in zekerheid wonen, allen wonend zonder muur, en zij hebben zelfs geen grendels en deuren.

4108

Ez 38:12

Het zal zijn om een grote buit te behalen en veel te plunderen, ten einde je hand te doen terugkeren over opnieuw bewoonde verwoeste plaatsen en tegen een volk dat uit de Heidenvolken vergaderd is, dat vermogen en bezit vergaart, die op de navel der aarde wonen.

4807

Ez 38:13

Scheba en Dedan en de kooplieden van Tarsis en al zijn jonge leeuwen met manen — zij zullen tot je zeggen: Is het om een grote buit te behalen dat gij komt? Is het om veel te plunderen dat gij je vergadering hebt vergaderd, ten einde zilver en goud weg te voeren, om vermogen en bezit weg te nemen, om een zeer grote buit te behalen?

7104

 

GW 16019 ≈≈ Mr 4:32 >> Maar wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle andere tuingewassen en brengt grote takken voort, zodat de vogels des hemels in zijn schaduw kunnen neerstrijken.