Het geheimenis van Pinksteren
Taalverwarring en de Zeven Tijden 
* De Staat Israel in gevaar?
* Jozef - type van de Messias
* De  24 Oudsten in de Openbaring Wie zijn zij? 
Ruth en de Antichrist en ook De Typologie in Ruth 
Esther, zij die zich verborgen hield 
De Rijke man en de arme Lazarus; een parabel (!)
* Op weg naar de Bruiloft 
De verloren Zoon - Wie is hij? En zijn oudere broer?
Allegorie Sara/Hagar  
* Het Joodse erfdeel 
* De rol der demonen in de Eindtijd 
* Eutychus-Afval en Herstel 
* Is God een Drie-eenheid? 
Het Nieuwe Verbond (Voor wie bestemd?)
Onverwacht verderf bij de komst van de Heer!
Het Loofhuttenfeest 
Een mogelijk verloop van de 70ste Jaarweek

 

Zie: Overzicht alle studies