* Het geheimenis van Pinksteren
Taalverwarring en de Zeven Tijden 
* De Staat Israel in gevaar?
* Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek
The truths behind the purification procedures 
(Hollandse weergave)
* Jozef - type van de Messias
* De 24 Oudsten in de Openbaring (Wie zijn zij?) 
Ruth en de Antichrist 
met: De Typologie in Ruth 
Esther, zij die zich verborgen hield 
De Rijke man en de arme Lazarus; een parabel (!)
* Op weg naar de Bruiloft 
De verloren Zoon - Wie is hij? En zijn oudere broer?
Allegorie Sara/Hagar  
* Het Joodse erfdeel 
* De rol der demonen in de Eindtijd  
* Eutychus-Afval en Herstel 
* Is God een Drie-eenheid? 
Het Nieuwe Verbond (Voor wie bestemd?)
Onverwacht verderf bij de komst van de Heer!
Het Loofhuttenfeest

Zie: Overzicht alle studies