* Anno Mundi Jaartelling
Taalverwarring en de Zeven Tijden 
* De Staat Israel in gevaar?
* Jozef - type van de Messias
* Wie zijn de  24 Oudsten in de Openbaring
Ruth en de Antichrist en ook De Typologie in Ruth 
Esther, zij die zich verborgen hield 
De Rijke man en de arme Lazarus; een parabel (!)
* Op weg naar de Bruiloft 
De verloren Zoon - Wie is hij? En zijn oudere broer?
Allegorie Sara/Hagar  
* Het Joodse erfdeel 
* De rol der demonen in de Eindtijd 
Het geheimenis van Pinksteren 
* Eutychus-Afval en Herstel 
* Is God een Drie-eenheid? 
Het Nieuwe Verbond (Voor wie bestemd?)
Onverwacht verderf bij de komst van de Heer!
Het Loofhuttenfeest

Zie: Overzicht alle studies