Schriftstudies.tk
Anno Mundi Jaartelling

Anno Mundi Jaartelling

 

  AM   v.Chr.

     1  4002/4001 Schepping Adam

   31  3972/3971  Schepping Eva

 130  3873/3872  Geboorte Seth

 622  3381/3380  Geboorte Henoch

 687  3316/3315  Geboorte Methusalah

 930  3073/3072  Dood Adam

987     3016/3015  Dood Henoch

 

1056  2947/2946  Geboorte Noach

 

1536  2467/2466  Aankondiging van de 120 jaar tot de Vloed; aanwezigheid  Nefilim

1656  2347/2346  Vloed; Noach 600 jaar; dood Methusalah (nog vóór de Vloed

1723  2280/2279  Geboorte Heber; 3½ x 1723 = 6030(½); begin Millenniumrijk verwacht

1826  2177/2176  Spraakverwarring; aanvang Zeven Tijden (7 x 600) tot 6026 AM; Lukas 21:24

 

2006  1997/1996  Dood Noach; 350 jaar na Vloed; basis voor het 3½ principe

2009  1994/1993  Geboorte Abraham; 3½ x 2009 = 7031(½); einde Millenniumrijk

2084  1919/1918  (1826 GW Spraakverwarring + 258 GW Charan = 2084); Abraham 75 jaar; aanvang 430 jaar (2 x 215), eindigend in 2514 AM met de Exodus. Tevens de 1:2 verhouding, gerekend vanaf 2084 AM, en tot uitdrukking komend in 215:430; overeenkomend met a.) 2299 AM (de 130-jarige Jakob komt met gehele familie naar naar Egypte); en b.) 2514 AM (het tegenovergestelde, hun vertrek uit Egypte) 

2109  1894/1893  Geboorte Isaäk

2114  1889/1888  Isaäk gespeend; aanvang 400-jarige periode van verdrukking (2114-2514 AM)

2169  1834/1833  Geboorte Ezau en Jakob

2184  1819/1818  Dood Abraham; 175 jaar oud

2260  1743/1742  Geboorte Jozef

2266  1737/1736  Bij de Jabbok wordt Jakob (GW 182) Israël (GW 541) genoemd; verschil GW 359 (Satan);

aanvang tijdrekening gefocust op de wederwaardigheden van het volk (de natie) Israël

2277  1726/1725  Jozef, 17 jaar oud, verkocht naar Egypte

2290  1713/1712  Jozef, 30 jaar oud, staat voor Farao; aanvang 2 x 7 jaar periodes van overvloed/honger

2297  1706/1705  Aanvang hongersnood

2299  1704/1703  In tweede jaar hongersnood komt Jakob met gehele familie naar Egypte 

2316  1687/1686  Dood Jakob, 147 jaar oud (Gn 47:28);

2370  1633/1632  Dood Jozef, 110 jaar oud

2514  1489/1488  Exodus; 144 jaar ná Jozefs dood; zijn gebeente wordt meer dan 40 jaar ‘rondgedragen’ [2Kor 4:10] 

2515  1488/1487  Oprichting Tabernakel; installatie Aäronische priesterschap

2554  1449/1448  Dood Mozes (120 jaar); overtocht Jordaan o.l.v. Jozua          

2910  1093/1092  Saul koning; 40 jaar tot 2950 AM

2950  1053/1052  David koning; 40 jaar tot 2990 AM

2990  1013/1012  Salomo wordt koning

2993  1010/1009  Het vierde jaar van Salomo [ 1Kn 6:1; 2514 + 479 ]

3000  1003/1002  Tempel voltooid [ 1Kn 6:38 ]

 

3030    973/972  Dood Salomo, ná 40-jarige regering; kort hierna splitsing Davidisch Rijk in Noordelijk Tienstammenrijk en Zuidelijk koninkrijk Juda 

3287    716/715  Einde Tienstammenrijk; wegvoering naar Assyrië (2Kn 17:20

3416    587/586  Val Jeruzalem; eerste tempel verwoest

3463    540/539  Val Babel; einde 70 jaar periode genoemd in Jr 25:11 en 29:10 

3464    539/538  Decreet Cyrus ivm terugkeer Joodse ballingen

3485    518/517  Einde 70-jarige periode van vasten (Zc 7:1-5)

3558    445/444  De Jaarwekenprofetie wordt van kracht in het 20ste jaar van Artaxerxes;  de eerste 7 + 62 weken eindigden op Palmzondag van 33 AD. Zie Daniël 9:25.

4000       3/2       Geboorte Yeshua; zie Lukas 2.

 

  AM    AD

4030      28/29  Yeshua ondergedompeld in de Jordaan door Johannes in het najaar van 29 AD

4034      32/33  Voorjaar 33 AD; Gezeten op een ezel rijdt Yeshua op Palmzondag Jeruzalem binnen

4048      46/47  Paulus’ aankondiging (in Pisidisch Antiochie): Voortaan Heidenprediking (Hn 13); wellicht start van de 1975 jaar tot de Opname van de Gemeente [4048 +1975 = 6023) en daarmee de ontmaskering van Jobs drie ‘vrienden’

4071       69/70  Tweede tempel verwoest

 

6023  2021/2022  Te tellen vanaf 1Tisjri volgens de Joodse kalender (7 september 2021 tm 25 september 2022).

                            2021/2022 komt bijgevolg overeen met 6023 AM.

Wat te verwachten; met name wat betreft de Opname van de Gemeente ? 

 

6024  2022/2023  Wellicht het eerste jaar van de 70ste Jaarweek; te tellen vanaf 3 augustus 2022.

6026  2024/2025   In het Anno Mundi jaar 1826 (2177/2176 v.Chr) nam de Spraakverwarring een aanvang en daarmee de  

                             Zeven Tijden (7 x 600 = 4200 jaar), voortdurend tot 6026 AM. 

                             Voor meer inzicht in de Tijden der Heidenen, zie Lukas 21.         

6030  2028/2029  Wellicht het laatste (7e jaar) van de 70ste Jaarweek.

6031  2029/2030  Wellicht het eerste jaar van het Duizendjarig Rijk

 

Zie ook de studie Het Overblijfsel dat tot zegen zal zijn.

 

 

-.-.-