Schriftstudies.tk
Leviticus 23 – Yom Kipur

Leviticus 23 – Yom Kippur

 

Lv 23:26

En YHWH sprak verder tot Mozes en zei:  En op diezelfde dag mogen jullie geen enkel soort van werk verrichten, want het is een verzoendag, om verzoening voor jullie te doen voor het aangezicht van YHWH, jullie God;  

895

Lv 23:27

Maar op de tiende van deze zevende maand is de verzoendag. Een heilige samenkomst dient er voor jullie plaats te hebben, en jullie moeten je ziel in droefheid buigen en een vuuroffer aan YHWH aanbieden.

5635

Lv 23:28

En op diezelfde dag mogen jullie  geen enkel soort van werk verrichten, want het is een verzoendag, om verzoening voor jullie te doen voor het aangezicht van YHWH, jullie God.

2489

Lv 23:29

want iedere ziel die zich op diezelfde dag niet in droefheid zal buigen, moet van zijn volk worden afgesneden.

2698

Lv 23:30

En iedere ziel die enig soort van werk zal verrichten op diezelfde dag, die ziel moet ik uit het midden van zijn volk verdelgen.

3931

Lv 23:31

Jullie mogen geen enkel soort van werk verrichten. Het is een inzetting tot onbepaalde tijd voor jullie geslachten in alle plaatsen waar jullie wonen. 

3175

Lv 23:32

Het is een sabbat van volkomen rust voor jullie, en jullie moet jullie ziel in droefheid buigen op de negende van de maand, des avonds. Van avond tot avond moeten jullie jullie sabbat houden.

7360