Schriftstudies.tk
Handelingen 9

Handelingen 9

 

Hn 9:39

Toen stond Petrus op en ging met hen mee. En zodra hij aankwam, brachten zij hem in het bovenvertrek; en alle weduwen kwamen wenend bij hem staan en toonden vele onder- en bovenklederen, die Dorkas gemaakt had toen zij nog bij hen was.

16928

 

GW 16928 is ook die van Ks 1:23 >> Indien jullie tenminste blijven in het geloof, gegrondvest zijnde en vast, en je niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie waarvan jullie gehoord hebben, dat gepredikt werd in heel de schepping onder de hemel, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

 

Hn 9:40

Maar Petrus liet iedereen naar buiten gaan, knielde neer en bad, en zich naar het lichaam kerend, zei hij: Tabitha, sta op! Zij opende haar ogen, en toen zij Petrus gewaar werd, ging zij overeind zitten.  

15434

 

GW 15434 is ook die van Mr 14:12 >> Op de eerste dag der ongezuurde broden nu, waarop men gewoon was het Pascha te slachten, zeiden zijn leerlingen tot hem: Waar wilt gij dat wij de toebereidselen gaan maken zodat gij het Pascha kunt eten?

 

Hn 9:41

Hij reikte haar de hand en richtte haar op, en hij riep de heiligen en de weduwen en stelde haar levend voor hen.

11325

Hn 9:42

Dit werd in heel Joppe bekend en velen werden gelovigen in de Heer.

 

GW 11325 + 5951 = 17.276, en het getal 276 doet ons denken aan de 276 overlevenden van de schipbreuk bij het eiland Malta, terwijl 17 het getal is voor goed (tov).

Zie >> De Opname van de Gemeente.

 

5951

 

Ŧ

 

Nh 8:18

En dag aan dag werd er voorgelezen uit het boek van de wet van de [ware] God, van de eerste dag tot de laatste dag; en zij bleven het feest zeven dagen vieren, en op de achtste dag was er een plechtige vergadering, overeenkomstig de regel.

 

De GW 5951 is dus ook die van Hn 9:42 >> Dit werd in heel Joppe bekend en velen werden gelovigen in de Heer.

 

Tabitha / Dorkas

Resp GW 323 en 395. Verschil 72.

Telt men 72 bij 5951 dan arriveren we in 6023 AM, het jaar waarin de 70ste Jaarweek voor Israël begint en de Christelijke Gemeente wordt ‘weggerukt’.

 

5951

 

Act 9:43

Nog heel wat dagen bleef hij in Joppe bij een zekere Simon, een leerlooier.

4711

 

GW 4711 is ook die van Jz 5:2 >> Toentertijd zei YHWH tot Jozua: Maak je vuurstenen messen en besnijd de zonen van Israël wederom, voor de tweede maal.

 

en Mr 1:43 >> Voorts gaf hij hem [de melaatste die door Yeshua was gereinigd] strikte orders en zond hem terstond weg.