Schriftstudies.tk
Jesaja 40

Jesaja 40

 

1 „Troost, troost mijn volk”, zegt jullie God.

 

2  „Spreekt tot het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar krijgsdienst is vervuld, dat haar dwaling is afbetaald.

Want uit de hand van YHWH heeft zij dubbel ontvangen voor al haar zonden.”

 

3 Luistert! In de wildernis is de stem van een roepende: „Baant door de wildernis de weg van YHWH! Maakt de hoofdweg voor onze God in de woestijnvlakte recht…

 

GW 1 tm 3 >> 5741 >>

 

1.) Dt 17:11 >> Overeenkomstig de wet die zij [de priesters, de Levieten, de rechter] aan u zullen uiteenzetten, en volgens de rechtsbeslissing die zij u zullen bekendmaken, dient gij te handelen. Gij moogt niet afwijken van het woord dat zij u zullen meedelen, noch naar rechts noch naar links.

 

2.) Jh 12:14 >> Toen Jezus echter een jonge ezel had gevonden, ging hij daarop zitten, zoals er geschreven staat…

 

=================================================================================================

 

4 Laat elk dal worden verhoogd en elke berg en heuvel worden geslecht. En het bultige landschap moet tot vlak land worden en het oneffen landschap tot een valleivlakte.

 

GW 1 tm 4 >> 8276 >>

 

Jh 2:24 >> Maar Jezus zelf vertrouwde zich niet aan hen toe [tijdens zijn laatste Pascha], omdat hij hen allen kende…

 

=================================================================================================

 

5 En de heerlijkheid van YHWH zal stellig geopenbaard worden, en alle vlees moet tezamen zien. Want het is de mond van YHWH die heeft gesproken.”

 

GW 1 tm 5 >> 9573 >>

 

1.) Mr 10:13 >> Nu kwamen de mensen jonge kinderen bij hem brengen, opdat hij hen zou aanraken; maar de leerlingen berispten hen.  

 

2.) Jh 1:32 >> Johannes legde eveneens getuigenis af door te zeggen: „Ik zag de geest gelijk een duif uit de hemel neerdalen, en hij bleef op hem”.

 

=================================================================================================

 

6  Luister! Iemand zegt: „Roep!” En hij zei: „Wat zal ik roepen? Alle vlees is groen gras, en al zijn liefderijke goedheid is als de bloesem van het veld.  

 

GW 1 tm 6 >> 12368 >>

 

Mt 25:34 >> Dan zal de koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: “Komt, jullie op wie de zegen van mijn Vader rust; beërft het koninkrijk dat sedert de grondlegging der wereld voor jullie is bereid”.  

 

=============================================================================================================

 

7 Het groene gras is verdord, de bloesem is verwelkt, omdat YHWHs geest erop heeft geblazen. Voorwaar, het volk is groen gras.   

 

GW 1 tm 7 >> 14389 >>

 

Hb 2:10 >> Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, aangezien hij vele zonen tot heerlijkheid wilde leiden, de bewerker van hun redding door lijden tot volmaaktheid te brengen.